Qui som?

L’equip organitzador del Forum ETSEIB està plenament format per estudiants de l’ETSEIB de diversos cursos amb la il·lusió compartida de fer créixer cada any més un projecte d’aquestes dimensions. Amb la finalitat d’agilitzar la gestió del Forum l’equip s’organitza en 6 departaments diferents:

DIRECCIÓ: Departament encarregat de la gestió i control de la resta de departaments i que serveix d’enllaç entre el fòrum i la direcció de l’Escola

EMPRESA: Departament encarregat de la gestió i actualització de la base de dades d ’empreses amb potencial per assistir al fòrum.

LOGÍSTICA: Departament encarregat de gestionar i organitzar el muntatge de la infraestructura del Fòrum. També s’encarrega del contacte amb proveïdors externs necessaris per el fòrum.

IMATGE: Departament encarregat de la actualització de la imatge del Forum i de tot el material gràfic de l’esdeveniment.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA: Departament que s’encarrega de la gestió de les xarxes socials i mitjanes de comunicació disponibles. També s’encarreguen del contacte amb la premsa i de la publicitat de l’esdeveniment.

INFORMÀTICA: Departament encarregat de l’actualització de la web oficial del fòrum per fer-la més accessible i clara.

Direcció

 

Imatge

 

Victor Maimó

Victor Maimó

 

Guillem Olivé

Guillem Olivé

 

Toni Rosell

Toni Rosell

 

Laura Yélamos

Laura Yélamos

 Comunicació Corporativa

 

Logística

 

Carme Clara Berga

Carme Clara Berga

 

Joan Francesc Quetglas

Joan Francesc Quetglas

Andrea Páez

Andrea Páez

 

Jorge Jaumot

Jorge Jaumot

 Empresa

 

Informàtica

 

Oriol Jornet

Oriol Jornet

 

Alejandro Copetudo

Alejandro Copetudo

 

Bartomeu Coll

Bartomeu Coll

 

 Pau Miralles

Pau Miralles